Skip to Content

Bærekraftig lokalmat

Kantefølflak AS etterstreber å bruke råvarer produsert av lokale bønder for å bidra til redusert karbonavtrykk og støtte næringsutvikling i distrikta. Vi søkjer å utvikle sunnare produkt, minimere matsvinn og redusere restavfall. Som medlem av "Grønt Punkt" bidrar vi til ansvarleg resirkulering; produksjon som ikkje møter våre strenge kvalitetskrav blir gjenbrukt som dyrefor.

Gjennom kontinuerleg innovasjon og samarbeid med partnerar som Chipsfabrikken AS, strebar vi etter å vere ein pådrivar for meir bærekraftige produksjons- og distribusjonsprinsipp i snacksindustrien.

Her finn du meir informasjon om våre bærekraftprinsipp (PDF).